Czarownica

321 tekstów – auto­rem jest Cza­row­ni­ca.

Pas­ja leczy duszę z kom­pleksów . 

myśl
zebrała 8 fiszek • 11 marca 2016, 15:03

Ut­kałeś mi na oczach łza­wy tiul wspom­nień, który parzy powieki. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 22 maja 2015, 16:30

Bez ser­ca nie ma pas­ji, bez pas­ji nie ma życia. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 maja 2015, 10:06

Ag­resja przy­biera na wadze , gdy nasza podświado­mość śpi. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 10 maja 2015, 11:56

Codzien­nie szpe­ram między po­wieka­mi by mieć Ciebie przed oczami. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 9 marca 2015, 20:45

Przyt­rzasnęłam Tobą oczy. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 5 marca 2015, 21:22

Ser­ce to mięsień po­większa się i zmniej­sza pod wpływem bodźców. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 4 marca 2015, 22:19

Cza­sem wy­ciąga­my wspom­nienia nie z te­go wor­ka co trze­ba . 

myśl
zebrała 10 fiszek • 12 stycznia 2015, 09:15

Kry­zys for­my nad treścią .. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 7 maja 2014, 10:16

Spuszczo­ne z oczu myśli ro­bią więcej za­mie­sza­nia niż nie jed­na kobieta. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 17 lutego 2014, 16:07

Czarownica

Kobieca, lekkomyślna, artystka. Górska podróżniczka, przyjaciółka, humanistka,dziwna w szpilkach,Wrażliwa, uzdolniona, sympatyczna, biega w dresach,Duże oczy, wygadana, ciepła bardzo, pierwsza klasa, Naturalna, bez nałogów, grzeczne dziewczę do szampana, Nienaganna rówieśniczka, histeryczka, lubi freestyle, Nie anorektyczka, Słodka, śliska, optymistka,z przeszłością, amatorka mocnych wrażeń, Bardzo skromna, spontaniczna, lubi znać kolejność zdarzeń,Miłośniczka sztuki, amatorka picia w parkach.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Czarownica

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

22 maja 2015, 16:30Czarownica do­dał no­wy tek­st Utkałeś mi na oczach [...]

20 maja 2015, 10:06Czarownica do­dał no­wy tek­st Bez ser­ca nie ma [...]

10 maja 2015, 13:57tomek43i sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 13:49Czarownica sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 12:11tomek43i sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 11:56Czarownica do­dał no­wy tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 marca 2015, 21:47Nikaaaa sko­men­to­wał tek­st Codziennie szpe­ram między po­wieka­mi [...]