Czarownica, ulubione teksty

7162 teksty ulu­bionych Użyt­kowników.

Od­waż się być. 

myśl • 11 marca 2018, 11:49

Two­je nieuda­ne, złama­ne, pełne po­rażek, zła życie, dla Bo­ga jest cen­ne i wyjątkowe. 

myśl • 9 marca 2018, 15:59

Nie wszys­tko złoto co świeci pustkami. 

myśl • 1 marca 2018, 13:28

Ni­by zi­ma a śniegu ni ma.. 

myśl • 28 lutego 2018, 08:42

Nie wszys­tkie stej­ki są od...Pa­na Bolo.

*De­dykuję Piórowi2 

aforyzm • 15 lutego 2018, 20:42

Na Wa­lin­tynki naj­lep­sza czer­wo­na książka z wieżą Al­fa na okład­ce. Ko­nie­cznie z Empika. 

anegdota • 13 lutego 2018, 16:05

O! A ten we lus­trze,to kto? 

aforyzm • 7 stycznia 2018, 16:46

Zdro­wych i we­sołych Świąt po No­wym Roku! 

myśl • 6 stycznia 2018, 21:05

Os­tatnie met­ry naszej ziem­skiej dro­gi, mu­simy po­konać sami... 

myśl • 31 grudnia 2017, 12:34
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Krio