Czarownica, ulubione teksty

7184 teksty ulu­bionych Użyt­kowników.

Duch I Kwiat.

Zos­taw mnie
tak, abym nig­dy nie wiedział
że jes­tem sam

zaśnij
za­raz po mnie
nig­dy przed
obudź mnie

Chcę być jak kwiat
co o brzas­ku nie wie
że już czas
mężczyz­na może być jak kwiat...?

Chcę być jak kwiat
co o zmie­rzchu nie wie
że [...] — czytaj całość

wiersz • 16 września 2018, 20:07

Pra­ca mo­tywu­je do lenistwa. 

aforyzm • 14 września 2018, 18:46

To Jest Tytuł.

Kamieniu
two­ja wina
żeś głazem się stał

Ka­zali ci wie­rzyć w pro­mień deszczu
co na­wilży twar­de ciało
w kroplę słońca
co spa­li do cna

Pochwal się
nie widziałeś w życiu spa­lone­go kamienia
lecz co ka­mień widzieć może?

Kiełkujące ziar­nko trawy
łanię, co os­ku­bie ją z apetytem
lwa...

Ale głaz
nicze­go bać się nie musi.

I żyć też
nie musi. 

wiersz • 27 sierpnia 2018, 10:41

Banalny Tytuł Z Kropką.

Nie zos­tanę już
bohaterem
tak jak chciałem tego
w pop­rzed­nich wcieleniach
dziś nie da się
i żeby tak nig­dy się nie dało...

Choć... po co żyć?
Dla sztuki
sztu­ka się kończy
życie przeminie
za­pomną wszyscy
nie będzie miał kto pamiętać

W słowach tych
i he­roizm mi­ja się z celem
i ho­nor- błaha rzecz
i by­leby żyć jak najdłużej!
i drwić. 

wiersz • 24 sierpnia 2018, 07:40

Uważaj, po kil­ku wie­czo­rach z te­lewizją może oka­zać się, że tyl­ko dob­ra­noc­ki mają ja­kiś morał. 

myśl • 19 sierpnia 2018, 09:27

Ko­zy w Pa­ryżu chodzą w beretach. 

myśl • 16 sierpnia 2018, 21:46

Ja się py­tom gdzie je pyton? 

myśl • 14 lipca 2018, 20:37

Czu­je się Tobą obdarowana.

- Michałkowi 

myśl • 12 lipca 2018, 21:05
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

AnnMaria