Czarownica, strona 5

321 tekstów – auto­rem jest Cza­row­ni­ca.

Narze­kasz na włas­ne życie, a tak nap­rawdę z łat­wością in­te­resu­jesz się życiem osób trze­cich wy­tykając im błędy za­pomi­nając o swoim, które krzyczy `pomocy`. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 13 czerwca 2011, 09:37

Paląc za sobą mos­ty nig­dy nie zna­my siły dru­giej oso­by która sta­wia na no­wo most wy­ciągając rękę w naszą stronę. 

myśl
zebrała 77 fiszek • 1 czerwca 2011, 21:10

Na miłość zaw­sze jest czas gdy roz­chy­lasz ser­ce, a nie nogi. 

myśl
zebrała 75 fiszek • 31 maja 2011, 18:15

Każdy dzień przy To­bie by­wa mną. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 29 maja 2011, 01:06

Każde­go dnia do pełni szczęścia bra­kuje Ci jed­nej pa­ry oczu za którą roz­glądasz się po kątach rzeczywistości. 

myśl
zebrała 94 fiszki • 23 maja 2011, 18:54

Mężczyz­nie zaw­sze za­leży tyl­ko ko­bieta nad­gorli­wie, za szyb­ko zaczy­na wy­cis­kać z niego uczu­cia nie poz­wa­lając im dojrzeć. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 10 maja 2011, 18:13

Nie chcę być ko­lejną której pa­kujesz uczu­cia w jed­no­razówkę myśląc, że do­niesiesz ciężar uczuć i wspom­nień przez życie. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 8 maja 2011, 19:29

Nie dos­trze­gając sen­su w in­nych zaczy­nasz dos­trze­gać sens siebie. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 4 maja 2011, 05:27

Jed­nak jes­tem w gorącej wodzie kąpa­na czas mi nie sprzy­ja je­dynie parzy bardziej. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 2 maja 2011, 10:29

Żad­na przy­jem­ność nie zastąpi blis­kości i wspar­cia oso­by która prze­nika do Two­jego wnętrza, a nie pod ubranie. 

myśl
zebrała 76 fiszek • 1 maja 2011, 13:13

Czarownica

Kobieca, lekkomyślna, artystka. Górska podróżniczka, przyjaciółka, humanistka,dziwna w szpilkach,Wrażliwa, uzdolniona, sympatyczna, biega w dresach,Duże oczy, wygadana, ciepła bardzo, pierwsza klasa, Naturalna, bez nałogów, grzeczne dziewczę do szampana, Nienaganna rówieśniczka, histeryczka, lubi freestyle, Nie anorektyczka, Słodka, śliska, optymistka,z przeszłością, amatorka mocnych wrażeń, Bardzo skromna, spontaniczna, lubi znać kolejność zdarzeń,Miłośniczka sztuki, amatorka picia w parkach.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Czarownica

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

22 maja 2015, 16:30Czarownica do­dał no­wy tek­st Utkałeś mi na oczach [...]

20 maja 2015, 10:06Czarownica do­dał no­wy tek­st Bez ser­ca nie ma [...]

10 maja 2015, 13:57tomek43i sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 13:49Czarownica sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 12:11tomek43i sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 11:56Czarownica do­dał no­wy tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 marca 2015, 21:47Nikaaaa sko­men­to­wał tek­st Codziennie szpe­ram między po­wieka­mi [...]