Czarownica, strona 4

321 tekstów – auto­rem jest Cza­row­ni­ca.

Nikt po za sa­mym sobą nie jest w sta­nie Ci pomóc. Nieważne ile słów usłyszysz, ile ra­mion przyj­dzie cię po­cie­szyć będziesz upar­cie cze­kał na parę oczu w której uto­piłeś siebie. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 19 września 2011, 12:21

Ser­ce roz­cza­rowa­ne bra­kiem ro­zumu za każdym ra­zem wy­bacza i bi­je jeszcze moc­niej, pragnąc gorącej is­kry bliskości. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 18 września 2011, 06:53

Uczu­cia nie wy­bierają, ale nie można zat­ra­cić siebie między miłością, a poniżeniem. 

myśl
zebrała 97 fiszek • 13 sierpnia 2011, 10:45

W życiu mu­sisz umiejętnie po­kazać ser­ce na dłoni, a jed­nocześnie zag­ro­zić pazurami. 

myśl
zebrała 110 fiszek • 30 lipca 2011, 18:30

Miałam własną przes­trzeń, a za­razem pot­rze­bowałam je­go by oddychać. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 25 lipca 2011, 13:00

Nig­dy nie będziesz obo­wiązkiem dla oczu którym dos­tar­czasz niez­mie­rzo­ne pokłady szczęścia. 

myśl
zebrała 65 fiszek • 21 lipca 2011, 09:19

Uczu­cia tak spryt­nie prześliz­gują się w głąb nas wys­tar­czy zmrużyć po­wiekę na sercu. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 19 czerwca 2011, 20:32

Naj­trud­niej zmienić kieru­nek uczuć. 

myśl
zebrała 121 fiszek • 18 czerwca 2011, 21:06

Bez­pie­czniej spleść z Tobą dłoń niż z wol­na w po­jedynkę iść przez codzienność. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 17 czerwca 2011, 10:52

Szczerze nie pa­nujesz nad sobą, gdy Kochasz bez granic. 

myśl
zebrała 73 fiszki • 16 czerwca 2011, 20:45

Czarownica

Kobieca, lekkomyślna, artystka. Górska podróżniczka, przyjaciółka, humanistka,dziwna w szpilkach,Wrażliwa, uzdolniona, sympatyczna, biega w dresach,Duże oczy, wygadana, ciepła bardzo, pierwsza klasa, Naturalna, bez nałogów, grzeczne dziewczę do szampana, Nienaganna rówieśniczka, histeryczka, lubi freestyle, Nie anorektyczka, Słodka, śliska, optymistka,z przeszłością, amatorka mocnych wrażeń, Bardzo skromna, spontaniczna, lubi znać kolejność zdarzeń,Miłośniczka sztuki, amatorka picia w parkach.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Czarownica

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

22 maja 2015, 16:30Czarownica do­dał no­wy tek­st Utkałeś mi na oczach [...]

20 maja 2015, 10:06Czarownica do­dał no­wy tek­st Bez ser­ca nie ma [...]

10 maja 2015, 13:57tomek43i sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 13:49Czarownica sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 12:11tomek43i sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 11:56Czarownica do­dał no­wy tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 marca 2015, 21:47Nikaaaa sko­men­to­wał tek­st Codziennie szpe­ram między po­wieka­mi [...]