Czarownica, strona 3

321 tekstów – auto­rem jest Cza­row­ni­ca.

Tak łat­wo zat­ra­cić siebie w tłumie cudzych myśli. 

myśl
zebrała 58 fiszek • 30 marca 2012, 11:08

Zat­rzy­mując myśli nie masz pew­ności czy nie prze­dos­taną się między pew­nością , a zwątpieniem. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 25 marca 2012, 12:34

Ko­bieta to naj­lep­sza sa­dys­tka włas­nych myśli. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 9 marca 2012, 19:21

Miłość uno­si myśli po­nad przeciętność. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 14 lutego 2012, 11:15

Ulgą jest każde dziś bez wczoraj. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 11 stycznia 2012, 12:05

Czas tak cen­ny, aż bezcenny. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 9 stycznia 2012, 11:28

Im więcej widzę, tym trud­niej ot­wierać oczy na rzeczywistość. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 2 stycznia 2012, 03:45

Miałam Ciebie na oku, te­raz mam Ciebie w sercu. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 1 stycznia 2012, 19:31

Włas­nych myśli nie ogar­niam ro­zumem, a co do­piero Twoich. 

aforyzm
zebrał 114 fiszek • 16 grudnia 2011, 17:47

Cho­wając głowę w piach wys­ta­wiasz dupę na pośmiewisko. 

myśl
zebrała 79 fiszek • 27 września 2011, 17:39

Czarownica

Kobieca, lekkomyślna, artystka. Górska podróżniczka, przyjaciółka, humanistka,dziwna w szpilkach,Wrażliwa, uzdolniona, sympatyczna, biega w dresach,Duże oczy, wygadana, ciepła bardzo, pierwsza klasa, Naturalna, bez nałogów, grzeczne dziewczę do szampana, Nienaganna rówieśniczka, histeryczka, lubi freestyle, Nie anorektyczka, Słodka, śliska, optymistka,z przeszłością, amatorka mocnych wrażeń, Bardzo skromna, spontaniczna, lubi znać kolejność zdarzeń,Miłośniczka sztuki, amatorka picia w parkach.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Czarownica

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

22 maja 2015, 16:30Czarownica do­dał no­wy tek­st Utkałeś mi na oczach [...]

20 maja 2015, 10:06Czarownica do­dał no­wy tek­st Bez ser­ca nie ma [...]

10 maja 2015, 13:57tomek43i sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 13:49Czarownica sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 12:11tomek43i sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 11:56Czarownica do­dał no­wy tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 marca 2015, 21:47Nikaaaa sko­men­to­wał tek­st Codziennie szpe­ram między po­wieka­mi [...]