Czarownica, teksty z września 2011 roku

3 teksty z września 2011 ro­ku – auto­rem jest Cza­row­ni­ca.

Cho­wając głowę w piach wys­ta­wiasz dupę na pośmiewisko. 

myśl
zebrała 79 fiszek • 27 września 2011, 17:39

Nikt po za sa­mym sobą nie jest w sta­nie Ci pomóc. Nieważne ile słów usłyszysz, ile ra­mion przyj­dzie cię po­cie­szyć będziesz upar­cie cze­kał na parę oczu w której uto­piłeś siebie. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 19 września 2011, 12:21

Ser­ce roz­cza­rowa­ne bra­kiem ro­zumu za każdym ra­zem wy­bacza i bi­je jeszcze moc­niej, pragnąc gorącej is­kry bliskości. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 18 września 2011, 06:53

Czarownica

Kobieca, lekkomyślna, artystka. Górska podróżniczka, przyjaciółka, humanistka,dziwna w szpilkach,Wrażliwa, uzdolniona, sympatyczna, biega w dresach,Duże oczy, wygadana, ciepła bardzo, pierwsza klasa, Naturalna, bez nałogów, grzeczne dziewczę do szampana, Nienaganna rówieśniczka, histeryczka, lubi freestyle, Nie anorektyczka, Słodka, śliska, optymistka,z przeszłością, amatorka mocnych wrażeń, Bardzo skromna, spontaniczna, lubi znać kolejność zdarzeń,Miłośniczka sztuki, amatorka picia w parkach.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Czarownica

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

22 maja 2015, 16:30Czarownica do­dał no­wy tek­st Utkałeś mi na oczach [...]

20 maja 2015, 10:06Czarownica do­dał no­wy tek­st Bez ser­ca nie ma [...]

10 maja 2015, 13:57tomek43i sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 13:49Czarownica sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 12:11tomek43i sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 11:56Czarownica do­dał no­wy tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 marca 2015, 21:47Nikaaaa sko­men­to­wał tek­st Codziennie szpe­ram między po­wieka­mi [...]