Czarownica, teksty z września 2010 roku

24 teksty z września 2010 ro­ku – auto­rem jest Cza­row­ni­ca.

Na oślep strach pat­rzeć, a co do­piero kochać. 

myśl
zebrała 88 fiszek • 30 września 2010, 08:55

Spoj­rzałam pod kątem włas­nych prag­nień i nag­le Ty przed moim sercem. 

myśl
zebrała 100 fiszek • 29 września 2010, 21:27

Mo­ja geog­ra­fia zaczy­na i kończy się na to­pog­ra­fii Two­jego ciała. 

myśl
zebrała 100 fiszek • 28 września 2010, 07:27

Two­je obiet­ni­ce bez pok­ry­cia pow­tarza­ne set­ny raz to dla moich uszu już tyl­ko bla bla bla. 

myśl
zebrała 100 fiszek • 25 września 2010, 11:27

Oczy upar­ciu­chy dwa. Krzyczysz nie, a one i tak będą szu­kały te­go przed czym uciekasz. 

myśl
zebrała 113 fiszek • 24 września 2010, 11:37

Codzien­nie in­westu­je uśmiech w Tobie. 

myśl
zebrała 102 fiszki • 23 września 2010, 10:08

Ko­bieta z cha­rak­te­rem po­kazu­je pa­zur, a nie tipsa. 

myśl
zebrała 155 fiszek • 22 września 2010, 12:37

Nie znoszę jak jes­teś kulą u mych myśli za­miast u nogi. 

myśl
zebrała 103 fiszki • 21 września 2010, 07:49

Nasączaj par­tne­ra pas­ja­mi, wspólny­mi chwi­lami ta­nie kom­ple­men­ty ze świecący­mi gadżeta­mi odrzucaj. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 20 września 2010, 07:38

Złudze­nie par­tner ideal­ny w szczęściu i nieszczęściu. 

myśl
zebrała 81 fiszek • 19 września 2010, 13:08

Czarownica

Kobieca, lekkomyślna, artystka. Górska podróżniczka, przyjaciółka, humanistka,dziwna w szpilkach,Wrażliwa, uzdolniona, sympatyczna, biega w dresach,Duże oczy, wygadana, ciepła bardzo, pierwsza klasa, Naturalna, bez nałogów, grzeczne dziewczę do szampana, Nienaganna rówieśniczka, histeryczka, lubi freestyle, Nie anorektyczka, Słodka, śliska, optymistka,z przeszłością, amatorka mocnych wrażeń, Bardzo skromna, spontaniczna, lubi znać kolejność zdarzeń,Miłośniczka sztuki, amatorka picia w parkach.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Czarownica

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

22 maja 2015, 16:30Czarownica do­dał no­wy tek­st Utkałeś mi na oczach [...]

20 maja 2015, 10:06Czarownica do­dał no­wy tek­st Bez ser­ca nie ma [...]

10 maja 2015, 13:57tomek43i sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 13:49Czarownica sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 12:11tomek43i sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 11:56Czarownica do­dał no­wy tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 marca 2015, 21:47Nikaaaa sko­men­to­wał tek­st Codziennie szpe­ram między po­wieka­mi [...]