Czarownica, teksty ze stycznia 2011 roku

15 tekstów ze stycznia 2011 ro­ku – auto­rem jest Cza­row­ni­ca.

Podążając ciągle za tłumem, nig­dy nie zmienisz sce­nog­ra­fii myśli. 

aforyzm dnia z 19 sierpnia 2013 roku
zebrał 183 fiszki • 30 stycznia 2011, 13:22

Naj­częściej wątpi­my w tych którzy nig­dy w nas nie zwątpi­li. . 

myśl
zebrała 69 fiszek • 29 stycznia 2011, 12:44

Nie zatęsknisz nig­dy przy­wiązując wszys­tkie myśli wokół mnie. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 28 stycznia 2011, 10:40

Trwam w związkach z ludźmi których uważam za włas­ne skrzydła - które cza­sem się łamią i pot­rze­bują cza­su na re­gene­rac­je w pos­ta­ci zrozumienia. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 25 stycznia 2011, 00:14

Spa­lić możesz wszys­tko, prócz wspomnień. 

myśl
zebrała 113 fiszek • 24 stycznia 2011, 14:17

Niewiel­ka przes­trzeń między je­go ra­miona­mi po­mieści cały świat ko­biecej emocji. 

myśl
zebrała 89 fiszek • 22 stycznia 2011, 19:42

Przychodzi dzień w którym pa­dasz na ko­lana przed włas­nym życiem mówiąc przepraszam. 

myśl
zebrała 135 fiszek • 21 stycznia 2011, 20:06

Nasze myśle­nie tak po­dob­ne, a poróżniła nas wiara. Wiara w przyszłość. 

myśl
zebrała 86 fiszek • 16 stycznia 2011, 09:25

Nie obiecuj nie znając przyszłości - dot­rzy­muj słowo w teraźniejszości. 

myśl
zebrała 113 fiszek • 15 stycznia 2011, 11:34

Pragnąc od ra­zu mo­jego ciała nie zys­kasz nig­dy serca. 

myśl
zebrała 108 fiszek • 14 stycznia 2011, 17:52

Czarownica

Kobieca, lekkomyślna, artystka. Górska podróżniczka, przyjaciółka, humanistka,dziwna w szpilkach,Wrażliwa, uzdolniona, sympatyczna, biega w dresach,Duże oczy, wygadana, ciepła bardzo, pierwsza klasa, Naturalna, bez nałogów, grzeczne dziewczę do szampana, Nienaganna rówieśniczka, histeryczka, lubi freestyle, Nie anorektyczka, Słodka, śliska, optymistka,z przeszłością, amatorka mocnych wrażeń, Bardzo skromna, spontaniczna, lubi znać kolejność zdarzeń,Miłośniczka sztuki, amatorka picia w parkach.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Czarownica

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

22 maja 2015, 16:30Czarownica do­dał no­wy tek­st Utkałeś mi na oczach [...]

20 maja 2015, 10:06Czarownica do­dał no­wy tek­st Bez ser­ca nie ma [...]

10 maja 2015, 13:57tomek43i sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 13:49Czarownica sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 12:11tomek43i sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 11:56Czarownica do­dał no­wy tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 marca 2015, 21:47Nikaaaa sko­men­to­wał tek­st Codziennie szpe­ram między po­wieka­mi [...]