Czarownica, teksty ze stycznia 2010 roku

15 tekstów ze stycznia 2010 ro­ku – auto­rem jest Cza­row­ni­ca.

Zmysłowej Ko­biecie niepot­rzeb­ne są świece i af­ro­dyz­ja­ki - z nicze­go stworzy ma­giczny nas­trój wokół was. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 31 stycznia 2010, 20:42

Mężczyz­na na `wagę złota` ? Gdy pot­ra­fi swo­je ego scho­wać głębo­ko w kie­szeń i o nim nie myśleć . 

myśl
zebrała 56 fiszek • 30 stycznia 2010, 10:23

Budziła się z myślą ko­lej­ne­go zacho­du słońca... Zas­koczo­na naj­piękniej­szym wscho­dem .. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 28 stycznia 2010, 10:57

Ciało - wi­zytówka twa , ob­darz je sza­cun­kiem .
Nie od­da­waj by­le ko­mu -by­le gdzie .
`Ska­za` wte­dy po­zos­ta­nie na wsze cza­sy . 

myśl
zebrała 54 fiszki • 25 stycznia 2010, 08:38

Pres­tiż - do­daj zdjęcie ze swoim ` mi­siem ` , z myślą na pew­no mi zaz­droszczą . 
Bo miłość na po­kaz jest ta­ka nowoczesna. 

myśl
zebrała 76 fiszek • 24 stycznia 2010, 11:30

Two­je spoj­rze­nie uka­zuje `mar­twotę is­tnienia` , która tak cię uwiera . 

myśl
zebrała 30 fiszek • 23 stycznia 2010, 13:23

Języ­ki od cza­su do cza­su po­win­ny pościć , wte­dy ap­lauz zbiera cisza . 

myśl
zebrała 35 fiszek • 22 stycznia 2010, 19:24

Gdy słyszę z ust ko­biety krzyk w stronę włas­ne­go dziec­ka i la­winę słów ` ty bachorze , jes­teś moim prob­le­mem ` ...
Mam ochotę płakać z żalu i wbić jej nóż w ser­ce . 

myśl
zebrała 91 fiszek • 21 stycznia 2010, 18:59

Pragną `księcia z war­tościami` , a co so­botę bez li­ku od­dają się by­le ko­mu .. 

aforyzm dnia z 13 października 2010 roku
zebrał 175 fiszek • 20 stycznia 2010, 06:38

Już nie bo­hater na pier­wszym miej­scu , lecz błazen który pnie się w górę . 

myśl
zebrała 58 fiszek • 19 stycznia 2010, 10:59

Czarownica

Kobieca, lekkomyślna, artystka. Górska podróżniczka, przyjaciółka, humanistka,dziwna w szpilkach,Wrażliwa, uzdolniona, sympatyczna, biega w dresach,Duże oczy, wygadana, ciepła bardzo, pierwsza klasa, Naturalna, bez nałogów, grzeczne dziewczę do szampana, Nienaganna rówieśniczka, histeryczka, lubi freestyle, Nie anorektyczka, Słodka, śliska, optymistka,z przeszłością, amatorka mocnych wrażeń, Bardzo skromna, spontaniczna, lubi znać kolejność zdarzeń,Miłośniczka sztuki, amatorka picia w parkach.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Czarownica

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

22 maja 2015, 16:30Czarownica do­dał no­wy tek­st Utkałeś mi na oczach [...]

20 maja 2015, 10:06Czarownica do­dał no­wy tek­st Bez ser­ca nie ma [...]

10 maja 2015, 13:57tomek43i sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 13:49Czarownica sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 12:11tomek43i sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 11:56Czarownica do­dał no­wy tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 marca 2015, 21:47Nikaaaa sko­men­to­wał tek­st Codziennie szpe­ram między po­wieka­mi [...]