Czarownica, teksty z października 2010 roku

5 tekstów z paździer­ni­ka 2010 ro­ku – auto­rem jest Cza­row­ni­ca.

W mo­men­cie gdy od­da­lamy się ciałem ser­ce zaczy­na puszczać echem tęsknotę.


/ mamie. 

myśl
zebrała 84 fiszki • 30 października 2010, 22:32

Oczy niepo­zor­nie małe, pot­ra­fiące zmieścić og­rom szczęścia, prag­nień, smut­ku i żalu. 

myśl
zebrała 86 fiszek • 26 października 2010, 17:14

W mglis­ty po­ranek w kąci­ku mych oczu snu­jesz się Ty z nadzieją ciep­lej­sze­go wieczoru. 

myśl
zebrała 128 fiszek • 13 października 2010, 18:11

Wygląd to tyl­ko do­datek do bar­wnej osobowości. 

myśl
zebrała 120 fiszek • 12 października 2010, 13:41

Ro­man­tyzm Two­jej oso­bowości na­wilża całe me ciało chcąc więcej i więcej. 

myśl
zebrała 90 fiszek • 1 października 2010, 15:41

Czarownica

Kobieca, lekkomyślna, artystka. Górska podróżniczka, przyjaciółka, humanistka,dziwna w szpilkach,Wrażliwa, uzdolniona, sympatyczna, biega w dresach,Duże oczy, wygadana, ciepła bardzo, pierwsza klasa, Naturalna, bez nałogów, grzeczne dziewczę do szampana, Nienaganna rówieśniczka, histeryczka, lubi freestyle, Nie anorektyczka, Słodka, śliska, optymistka,z przeszłością, amatorka mocnych wrażeń, Bardzo skromna, spontaniczna, lubi znać kolejność zdarzeń,Miłośniczka sztuki, amatorka picia w parkach.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Czarownica

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

22 maja 2015, 16:30Czarownica do­dał no­wy tek­st Utkałeś mi na oczach [...]

20 maja 2015, 10:06Czarownica do­dał no­wy tek­st Bez ser­ca nie ma [...]

10 maja 2015, 13:57tomek43i sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 13:49Czarownica sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 12:11tomek43i sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 11:56Czarownica do­dał no­wy tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 marca 2015, 21:47Nikaaaa sko­men­to­wał tek­st Codziennie szpe­ram między po­wieka­mi [...]