Czarownica, teksty z marca 2011 roku

14 tekstów z mar­ca 2011 ro­ku – auto­rem jest Cza­row­ni­ca.

Nie pat­rz za siebie, gdy kochasz na prze­ciw siebie. 

myśl
zebrała 101 fiszek • 24 marca 2011, 15:26

Przychodzi chwi­la w której oczy mówią więcej niż usta. 

myśl
zebrała 137 fiszek • 20 marca 2011, 12:30

Cza­sem og­ry­zek pot­ra­fi wnieść więcej w nasze życie niż ta żałos­na połówka jabłka. 

myśl
zebrała 105 fiszek • 19 marca 2011, 20:25

Łat­wiej uroić so­bie nie­szczęść bez li­ku niż szczęścia bez miary. 

aforyzm
zebrał 122 fiszki • 17 marca 2011, 11:56

Zni­kasz z oczu nig­dy z myśli. 

myśl
zebrała 108 fiszek • 13 marca 2011, 21:21

Zbiegłam się z oko­licznością Twoich oczu przez przy­padek zbieg oko­liczności mnie wykończył. 

myśl
zebrała 97 fiszek • 10 marca 2011, 08:47

Nie­szczęście prze­cież nie jes­teś w moim typie. 

myśl
zebrała 83 fiszki • 8 marca 2011, 10:26

Żyjąc je­dynie żalem z przeszłości zaśmiecasz teraźniejszość. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 7 marca 2011, 14:13

Nie o ty­le hałas między na­mi wyz­wa­la złość, lecz cisza która uwiera sumienia. 

myśl
zebrała 76 fiszek • 6 marca 2011, 16:41

Zab­ra­li mi Ciebie ja­ko po­datek od marzeń. 

myśl
zebrała 85 fiszek • 5 marca 2011, 11:03

Czarownica

Kobieca, lekkomyślna, artystka. Górska podróżniczka, przyjaciółka, humanistka,dziwna w szpilkach,Wrażliwa, uzdolniona, sympatyczna, biega w dresach,Duże oczy, wygadana, ciepła bardzo, pierwsza klasa, Naturalna, bez nałogów, grzeczne dziewczę do szampana, Nienaganna rówieśniczka, histeryczka, lubi freestyle, Nie anorektyczka, Słodka, śliska, optymistka,z przeszłością, amatorka mocnych wrażeń, Bardzo skromna, spontaniczna, lubi znać kolejność zdarzeń,Miłośniczka sztuki, amatorka picia w parkach.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Czarownica

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

22 maja 2015, 16:30Czarownica do­dał no­wy tek­st Utkałeś mi na oczach [...]

20 maja 2015, 10:06Czarownica do­dał no­wy tek­st Bez ser­ca nie ma [...]

10 maja 2015, 13:57tomek43i sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 13:49Czarownica sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 12:11tomek43i sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 11:56Czarownica do­dał no­wy tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 marca 2015, 21:47Nikaaaa sko­men­to­wał tek­st Codziennie szpe­ram między po­wieka­mi [...]