Czarownica, teksty z lutego 2011 roku

19 tekstów z lu­tego 2011 ro­ku – auto­rem jest Cza­row­ni­ca.

Z przymróżeniem oczu jak z zaurocze­niem ni­by widzisz, a tak nap­rawdę nie dostrzegasz. 

myśl
zebrała 73 fiszki • 28 lutego 2011, 15:27

Przyk­re, gdy ktoś zni­ka z Twoich oczu nie gasząc swo­jego światła w Twoim sercu. 

myśl
zebrała 113 fiszek • 25 lutego 2011, 09:47

Słowa nig­dy do nas nie tra­fiają na czas zaw­sze mają spóźnienie kosztem naszych uczuć. 

myśl dnia z 1 maja 2014 roku
zebrała 102 fiszki • 23 lutego 2011, 10:10

Po­mimo, że ser­ce bez oczu to tak często ślepnie. 

myśl
zebrała 84 fiszki • 22 lutego 2011, 15:34

Tęskno­ta na rzęsach sze­leści, gdy nie ma Ciebie. 

myśl
zebrała 126 fiszek • 18 lutego 2011, 09:25

Jes­teśmy tak bez­silni czując ty­le siły której nie pot­ra­fimy zmienić w kojące słowa. 

myśl
zebrała 85 fiszek • 17 lutego 2011, 11:12

Cze­kając na lep­szy mo­ment łat­wo zgu­bić szczęście za rogiem. 

myśl
zebrała 103 fiszki • 16 lutego 2011, 08:54

Wol­ność to tak nap­rawdę za­mas­ko­wana sa­mot­ność, która wie­czo­rami nie ma siły udawać. 

myśl
zebrała 109 fiszek • 15 lutego 2011, 10:33

W końcu szczęście wyt­nie ci ta­kiego ko­pa po którym nie będziesz chciał się pozbierać. 

myśl
zebrała 93 fiszki • 14 lutego 2011, 10:20

Jed­ne dni uciekają przez pal­ce, a jeszcze in­ne nie pot­ra­fią zniknąć. 

myśl
zebrała 119 fiszek • 13 lutego 2011, 10:18

Czarownica

Kobieca, lekkomyślna, artystka. Górska podróżniczka, przyjaciółka, humanistka,dziwna w szpilkach,Wrażliwa, uzdolniona, sympatyczna, biega w dresach,Duże oczy, wygadana, ciepła bardzo, pierwsza klasa, Naturalna, bez nałogów, grzeczne dziewczę do szampana, Nienaganna rówieśniczka, histeryczka, lubi freestyle, Nie anorektyczka, Słodka, śliska, optymistka,z przeszłością, amatorka mocnych wrażeń, Bardzo skromna, spontaniczna, lubi znać kolejność zdarzeń,Miłośniczka sztuki, amatorka picia w parkach.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Czarownica

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

22 maja 2015, 16:30Czarownica do­dał no­wy tek­st Utkałeś mi na oczach [...]

20 maja 2015, 10:06Czarownica do­dał no­wy tek­st Bez ser­ca nie ma [...]

10 maja 2015, 13:57tomek43i sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 13:49Czarownica sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 12:11tomek43i sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 11:56Czarownica do­dał no­wy tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 marca 2015, 21:47Nikaaaa sko­men­to­wał tek­st Codziennie szpe­ram między po­wieka­mi [...]