Czarownica, teksty z lutego 2010 roku

15 tekstów z lu­tego 2010 ro­ku – auto­rem jest Cza­row­ni­ca.

Ko­bieta pot­ra­fi ug­ryźć się set­ki ra­zy w język .. a z by­le po­wodu rozpęta piekło .. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 27 lutego 2010, 09:39

Była je­go oso­bis­tym żartem..
Nie śmiał się z niej tyl­ko przy niej ..
Pojął uśmiech praw­dzi­wy gdy oczy śmieją się ra­zem z us­ta­mi .. 

Naz­wał ją man­trą swo­jego życia .. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 26 lutego 2010, 11:22

Gdy na­miętność ogar­nia ciało .. nie jes­teś w sta­nie nic zro­bić tyl­ko ulec i od­le­cieć w tańcu zmysłów .. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 25 lutego 2010, 01:33

Ok­reślają siebie mianem `król i królo­wa` za­pom­nieli tyl­ko jed­ne­go szczegółu mo­nar­chia upadła .. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 24 lutego 2010, 11:49

Jak długo sta­rość mi nie wyrzu­ci ob­razów z pa­mięci, dla mnie będzie żył. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 23 lutego 2010, 15:06

Ko­bieta naj­lep­szy af­ro­dyz­jak mężczyz­ny .. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 22 lutego 2010, 10:23

Ko­neser­ka nieod­po­wied­nich miłos­tek .. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 21 lutego 2010, 01:32

Mało złud­na siła gdy twoim życiem rządzą plotki. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 20 lutego 2010, 01:52

Ból to spry­ciarz ..wy­wołuje łzy u naj­silniej­szych, rzu­cając duszą o podłogę . 

myśl
zebrała 83 fiszki • 19 lutego 2010, 01:26

Po­mimo, że ma naj­ciem­niej­szy ko­lor włosów to wszys­cy na siłę chcą zro­bić z niej ciem­niej­szą niż jest .. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 18 lutego 2010, 02:21

Czarownica

Kobieca, lekkomyślna, artystka. Górska podróżniczka, przyjaciółka, humanistka,dziwna w szpilkach,Wrażliwa, uzdolniona, sympatyczna, biega w dresach,Duże oczy, wygadana, ciepła bardzo, pierwsza klasa, Naturalna, bez nałogów, grzeczne dziewczę do szampana, Nienaganna rówieśniczka, histeryczka, lubi freestyle, Nie anorektyczka, Słodka, śliska, optymistka,z przeszłością, amatorka mocnych wrażeń, Bardzo skromna, spontaniczna, lubi znać kolejność zdarzeń,Miłośniczka sztuki, amatorka picia w parkach.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Czarownica

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

22 maja 2015, 16:30Czarownica do­dał no­wy tek­st Utkałeś mi na oczach [...]

20 maja 2015, 10:06Czarownica do­dał no­wy tek­st Bez ser­ca nie ma [...]

10 maja 2015, 13:57tomek43i sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 13:49Czarownica sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 12:11tomek43i sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 11:56Czarownica do­dał no­wy tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 marca 2015, 21:47Nikaaaa sko­men­to­wał tek­st Codziennie szpe­ram między po­wieka­mi [...]