Czarownica, teksty z listopada 2010 roku

11 tekstów z lis­to­pada 2010 ro­ku – auto­rem jest Cza­row­ni­ca.

Zaćmienie życia nad­chodzi, gdy bo­les­ne wspom­nienia górują nad marze­niami lep­sze­go jutra. 

myśl
zebrała 101 fiszek • 28 listopada 2010, 17:34

Miłość nig­dy nie spa­da z nieba. Miłość to pra­ca która przy­nosi szczęście z cza­sem nie znienac­ka. Nig­dy nie wiesz ile dróg na Ciebie cze­ka, ile ra­zy brak­nie ci sił krzycząc- to nie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 127 fiszek • 27 listopada 2010, 13:06

Ty jes­teś zaw­sze. In­ni tyl­ko by­wają jak prze­ciąg między ser­cem, a oczami. 

myśl
zebrała 136 fiszek • 24 listopada 2010, 08:32

Chodzić można z koszy­kiem po skle­pie przy mnie możesz je­dynie trwać każde­go dnia. 

myśl
zebrała 135 fiszek • 14 listopada 2010, 11:13

Na każdym kro­ku nieświado­mie do­tyka­my się myślami. 

myśl
zebrała 160 fiszek • 13 listopada 2010, 11:38

Za często żyje­my z ser­cem na dłoni niż pod pier­sią, dla­tego tak często boli. 

myśl
zebrała 114 fiszek • 8 listopada 2010, 06:10

Roz­trzas­ka­ne spoj­rze­nie na odłam­kach wspom­nień trud­no na no­wo oswoić. 

myśl
zebrała 111 fiszek • 7 listopada 2010, 12:42

Prag­niemy tak wiele, a blo­kuje nas niepo­hamo­wany brak od­wa­gi z myślą `nie zro­bię z siebie głupka`. 

myśl
zebrała 122 fiszki • 6 listopada 2010, 13:35

Ludzie się nie zmieniają je­dynie doj­rze­wają . 

myśl
zebrała 77 fiszek • 4 listopada 2010, 09:12

Si­nusoida włas­nych wzruszeń pul­sująca na rzęsach codzienności. 

myśl
zebrała 84 fiszki • 3 listopada 2010, 14:12

Czarownica

Kobieca, lekkomyślna, artystka. Górska podróżniczka, przyjaciółka, humanistka,dziwna w szpilkach,Wrażliwa, uzdolniona, sympatyczna, biega w dresach,Duże oczy, wygadana, ciepła bardzo, pierwsza klasa, Naturalna, bez nałogów, grzeczne dziewczę do szampana, Nienaganna rówieśniczka, histeryczka, lubi freestyle, Nie anorektyczka, Słodka, śliska, optymistka,z przeszłością, amatorka mocnych wrażeń, Bardzo skromna, spontaniczna, lubi znać kolejność zdarzeń,Miłośniczka sztuki, amatorka picia w parkach.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Czarownica

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

22 maja 2015, 16:30Czarownica do­dał no­wy tek­st Utkałeś mi na oczach [...]

20 maja 2015, 10:06Czarownica do­dał no­wy tek­st Bez ser­ca nie ma [...]

10 maja 2015, 13:57tomek43i sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 13:49Czarownica sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 12:11tomek43i sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 11:56Czarownica do­dał no­wy tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 marca 2015, 21:47Nikaaaa sko­men­to­wał tek­st Codziennie szpe­ram między po­wieka­mi [...]