Czarownica, teksty z lipca 2010 roku

23 teksty z lip­ca 2010 ro­ku – auto­rem jest Cza­row­ni­ca.

Czas nie leczy ran je­dynie zastępu­je je no­wymi za­pomi­nając o starych. 

myśl
zebrała 108 fiszek • 31 lipca 2010, 10:06

Przychodzi dzień w którym włas­na naiw­ność zaczy­na doj­rze­wać i za­miast łza­mi ce­luje po­cis­kiem słów których zaw­sze się bała. 

aforyzm dnia z 21 sierpnia 2010 roku
zebrał 204 fiszki • 30 lipca 2010, 08:54

Za­sięgu uczuć nie zmie­rzysz wzrokiem. 

myśl
zebrała 96 fiszek • 29 lipca 2010, 09:51

Ko­liz­ja uczuć gdy nieświado­mie wdepnę w bag­no Twoich kłamstw. 

myśl
zebrała 83 fiszki • 28 lipca 2010, 09:58

Naj­trud­niej gdy ser­ce ma przej­rzeć na oczy. 

myśl
zebrała 116 fiszek • 27 lipca 2010, 10:22

Co­raz częściej spro­wadza­my uczu­cia do dwuk­ropka z gwiaz­dką za­pomi­nając o gestach. 

myśl
zebrała 108 fiszek • 26 lipca 2010, 09:33

To nie wyb­redność lecz doświad­cze­nie które nau­czyło nie łapać miłości w mo­men­cie słowa kocham cię po chwi­li znajomości. 

myśl
zebrała 110 fiszek • 25 lipca 2010, 13:03

Ani­moz­ja myśli dry­fująca na trat­wie wspomnień. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 24 lipca 2010, 15:50

Każdy dzień to Twój oso­bis­ty wachlarz emocji. 

myśl
zebrała 97 fiszek • 23 lipca 2010, 09:08

...

W lis­tach na­miętność się tli.
Up­cha­ne po­całun­ki między wersami.
Opuszka­mi palców po kar­tce pociera.
Szu­kając do­tyku jego.

Przykłada do no­sa swego.
Z nadzieją za­pachu jego.
Wyb­lakłe li­tery za­pach swój straciły.
Ona upar­cie czu­je jego.

Każda nu­ta za­pachu je­go w niej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 39 fiszek • 22 lipca 2010, 08:22

Czarownica

Kobieca, lekkomyślna, artystka. Górska podróżniczka, przyjaciółka, humanistka,dziwna w szpilkach,Wrażliwa, uzdolniona, sympatyczna, biega w dresach,Duże oczy, wygadana, ciepła bardzo, pierwsza klasa, Naturalna, bez nałogów, grzeczne dziewczę do szampana, Nienaganna rówieśniczka, histeryczka, lubi freestyle, Nie anorektyczka, Słodka, śliska, optymistka,z przeszłością, amatorka mocnych wrażeń, Bardzo skromna, spontaniczna, lubi znać kolejność zdarzeń,Miłośniczka sztuki, amatorka picia w parkach.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Czarownica

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

22 maja 2015, 16:30Czarownica do­dał no­wy tek­st Utkałeś mi na oczach [...]

20 maja 2015, 10:06Czarownica do­dał no­wy tek­st Bez ser­ca nie ma [...]

10 maja 2015, 13:57tomek43i sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 13:49Czarownica sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 12:11tomek43i sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 11:56Czarownica do­dał no­wy tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 marca 2015, 21:47Nikaaaa sko­men­to­wał tek­st Codziennie szpe­ram między po­wieka­mi [...]