Czarownica, teksty z grudnia 2010 roku

8 tekstów z grud­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest Cza­row­ni­ca.

Żaden pre­zent nie zastąpi słów " Uwiel­biam Cię mi­mo wszystko". 

myśl
zebrała 102 fiszki • 30 grudnia 2010, 15:59

W którym mo­men­cie pęka niebo? W tym, w którym przes­ta­jesz czuć siebie w sobie. 

aforyzm dnia z 23 października 2012 roku
zebrał 282 fiszki • 27 grudnia 2010, 22:08

Ko­biety to ta­ki mecha­nizm ni­by pros­ty, a gdy go roz­kręcisz próbując nap­ra­wić i złożyć na no­wo zaz­wyczaj zos­tają części. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 26 grudnia 2010, 22:31

Przy­jaźń to zbyt kruchy grunt w życiu, nie żyjesz jak Ci mówią - zni­kasz lub wpa­dasz w klatkę sentymentów. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 21 grudnia 2010, 13:37

Nie zmienisz ni­kogo, je­dynie przes­ta­niesz śle­po pat­rzeć na ni­by blis­kie Ci osoby. 

myśl
zebrała 106 fiszek • 17 grudnia 2010, 11:58

Wspa­niale tra­cić ki­log­ra­my sa­mot­ności kar­miąc szczęściem serce. 

myśl
zebrała 116 fiszek • 15 grudnia 2010, 14:37

Każdy w życiu miewa pauzę sa­mot­ności po której następują naj­piękniej­sze melodie. 

myśl
zebrała 93 fiszki • 8 grudnia 2010, 09:15

Kurz wspom­nień zakłóca od­dech teraźniejszości. 

myśl
zebrała 129 fiszek • 2 grudnia 2010, 11:11

Czarownica

Kobieca, lekkomyślna, artystka. Górska podróżniczka, przyjaciółka, humanistka,dziwna w szpilkach,Wrażliwa, uzdolniona, sympatyczna, biega w dresach,Duże oczy, wygadana, ciepła bardzo, pierwsza klasa, Naturalna, bez nałogów, grzeczne dziewczę do szampana, Nienaganna rówieśniczka, histeryczka, lubi freestyle, Nie anorektyczka, Słodka, śliska, optymistka,z przeszłością, amatorka mocnych wrażeń, Bardzo skromna, spontaniczna, lubi znać kolejność zdarzeń,Miłośniczka sztuki, amatorka picia w parkach.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Czarownica

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

22 maja 2015, 16:30Czarownica do­dał no­wy tek­st Utkałeś mi na oczach [...]

20 maja 2015, 10:06Czarownica do­dał no­wy tek­st Bez ser­ca nie ma [...]

10 maja 2015, 13:57tomek43i sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 13:49Czarownica sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 12:11tomek43i sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 11:56Czarownica do­dał no­wy tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 marca 2015, 21:47Nikaaaa sko­men­to­wał tek­st Codziennie szpe­ram między po­wieka­mi [...]