Czarownica, teksty z czerwca 2011 roku

6 tekstów z czer­wca 2011 ro­ku – auto­rem jest Cza­row­ni­ca.

Uczu­cia tak spryt­nie prześliz­gują się w głąb nas wys­tar­czy zmrużyć po­wiekę na sercu. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 19 czerwca 2011, 20:32

Naj­trud­niej zmienić kieru­nek uczuć. 

myśl
zebrała 121 fiszek • 18 czerwca 2011, 21:06

Bez­pie­czniej spleść z Tobą dłoń niż z wol­na w po­jedynkę iść przez codzienność. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 17 czerwca 2011, 10:52

Szczerze nie pa­nujesz nad sobą, gdy Kochasz bez granic. 

myśl
zebrała 73 fiszki • 16 czerwca 2011, 20:45

Narze­kasz na włas­ne życie, a tak nap­rawdę z łat­wością in­te­resu­jesz się życiem osób trze­cich wy­tykając im błędy za­pomi­nając o swoim, które krzyczy `pomocy`. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 13 czerwca 2011, 09:37

Paląc za sobą mos­ty nig­dy nie zna­my siły dru­giej oso­by która sta­wia na no­wo most wy­ciągając rękę w naszą stronę. 

myśl
zebrała 77 fiszek • 1 czerwca 2011, 21:10

Czarownica

Kobieca, lekkomyślna, artystka. Górska podróżniczka, przyjaciółka, humanistka,dziwna w szpilkach,Wrażliwa, uzdolniona, sympatyczna, biega w dresach,Duże oczy, wygadana, ciepła bardzo, pierwsza klasa, Naturalna, bez nałogów, grzeczne dziewczę do szampana, Nienaganna rówieśniczka, histeryczka, lubi freestyle, Nie anorektyczka, Słodka, śliska, optymistka,z przeszłością, amatorka mocnych wrażeń, Bardzo skromna, spontaniczna, lubi znać kolejność zdarzeń,Miłośniczka sztuki, amatorka picia w parkach.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Czarownica

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

22 maja 2015, 16:30Czarownica do­dał no­wy tek­st Utkałeś mi na oczach [...]

20 maja 2015, 10:06Czarownica do­dał no­wy tek­st Bez ser­ca nie ma [...]

10 maja 2015, 13:57tomek43i sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 13:49Czarownica sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 12:11tomek43i sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 11:56Czarownica do­dał no­wy tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 marca 2015, 21:47Nikaaaa sko­men­to­wał tek­st Codziennie szpe­ram między po­wieka­mi [...]